Skip to content Skip to footer

Statok Dubina sa nachádza na rovinatom území medzi obcami Horné a Dolné Zelenice. Statok sa rozprestiera sa na ôsmich hektároch ornej pôdy, ktorá bola po dobu 60 rokov využívaná intenzívnym poľnohospodárstvom. Od roku 2012 farmár Stanislav revitalizuje pôdu prostredníctvom zatrávnenia, zeleného hnojenia a pomocou pastvy stáda koní. 

V Dubine sa podľa slov farmára pokúšajú o spojenie prírodného, permakultúrneho a bio-dynamického dizajnu s využitím zdravého sedliackeho rozumu. „Mnoho ľudí chce pre rodový statok krásny pozemok pri lese, ale taký pozemok ľudí “nepotrebuje”. Stará sa oň príroda. Práve vysilené a zničené pôdy si zaslúžia najviac láskavé a šetrné zaobchádzanie, ktoré pôde vrátia jej pôvodný život.“ hovorí farmár. 

Na Statku Dubina sa nachádza vysadený jedlý les, ktorý plní mnoho funkcií. Eliminuje vietor (v podobe vetrolamu), eliminuje pôdnu eróziu, zatieňuje pôdu a v neposlednom rade poskytuje chutné plody pre obživu. Zelenina je na statku pestovaná bezorebným systémom s využitím konského hnoja a slamy. Hlavným cieľom farmára je vytvorenie samozásobiteľského, potravinovo a energeticky sebestačného rodového statku. Wow! 

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.