Skip to content Skip to footer

Biofarma Dubový Háj

Adresa

Hrušov 470

GPS

48.160662, 19.09742

Telefón


Biofarmu Dubový háj sme zaradili do programu Krajina živá
Farma, na ktorej hospodári Ľuboš s Hankou funguje na princípoch regeneratívneho poľnohospodárstva, pričom pozemky boli pôvodne intenzívne obhospodarované pestovaním obilnín a lucerny. Farmári z Dubového hája na farme vybudovali viacero typov vodozádržných opatrení, vďaka čomu sa na farme udrží voda aj niekoľko týždňov po dažďoch. Okrem toho sa tu nachádza aj vodozádržné jazierko, ktoré je výnimočné bohaté na rôzne druhy vodného hmyzu a obojživelníky.Ľuboš a Hanka sa kedysi obaja starali o zvieratá a pásli na Devínskej Kobyle a láska k pastve im zostala. Na farme chovajú králiky, ovce a kozy, pričom veľkým pozitívom tejto farmy je, že využívajú holistickú rotačnú pastvu. To znamená, že hospodárske zvieratá sú v priebehu roka presúvané do rôznych sektorov farmy z dôvodu zabránenia úplného vývoja parazitov. Takto na farme napríklad nemusia používať preparáty na odčervenie zvierat, ktoré by mali následne nepriaznivý vplyv na biodiverzitu hmyzu.

Rotačné pastva zároveň zabraňuje tomu, aby boli niektoré časti pasienkov spásané príliš intenzívne, čo by mohlo podmieniť tvorbu pôdnej erózie. Zaujímavosťou je tiež to, že farmári zvieratá pasú aj v dubovom pasienkovom lese, čo je v súčasnosti raritou. To umožňuje napríklad to, že zvieratá môžu ostať na paši aj v obdobiach, keď už nie je dostatok zelenej vegetácie, pretože sa pasú na žaluďoch. V súčasnosti pastvu v lese do veľkej miery obmedzuje legislatíva. Pevne veríme, že sa to čoskoro zmení a táto pôvodná tradícia sa rozšíri aj na iných farmách.

Vyjadrenie členov odbornej komisie programu Krajina živá po návšteve farmy:

Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc., hydrobiologička:
„Na farme Dubový háj ma v malom jazierku, ktoré vytvorili majitelia, prekvapila pomerne vysoká diverzita vodného hmyzu. Vyskytovali sa tu vodné bzdochy, larvy vážok a chrobáky patriace do čeľ. Gyrinidae – krútňavcovité. Ich meno vychádza z toho, že dospelé jedince striebristej farby rýchlo krúžia na hladine a chytajú hmyz. Dokážu vidieť aj nad hladinu a súčasne pod hladinu vďaka očiam rozdeleným na hornú a spodnú časť. Vyskytujú sa zriedkavo, väčšinou v zachovalých biotopoch. Jazierko bolo dobre situované, neoslnené s vysadenou pálkou úzkolistou, ktorá patrí medzi vhodné vodné rastliny používané na čistenie vody.“

Ing. Jaroslav Jankoviča CSc., agrolesník:
„Na farme Dubový háj boli zrealizované jednoduché vodozádržné opatrenia prostredníctvom terénnych úprav na svahoch. Vznikli tým malé vodné prvky a jedno väčšie jazierko. Terénne úpravy sú doplnené líniovými výsadbami ovocných aj lesných drevín, čo vytvára agrolesnícky systém hospodárenia. Takýto prístup na svahovitých pozemkoch považujem vzhľadom na zmenu klímy za nevyhnutnosť na veľkej časti poľnohospodárskych pôd v svahovitých oblastiach Slovenska.“

Ing. Michal Pástor PhD.:
„Biofarma Dubový háj je menšia rodinná farma situovaná v malebnom Honte. Špecifické prostredie s tradične obhospodarovanou krajinou dáva farme jedinečné “genium loci”. Farma sa sústredí na permakultúrne hospodárenie s využitím pestrej palety stromov a krov s dobre realizovanými vodozádržnými opatreniami. Za inovatívny prístup tu možno hodnotiť realizovanú experimentálnu rotačnú pastvu v lese, s ktorou na Slovensku zatiaľ nie sú žiadne skúsenosti.“

Mgr. Adriana Hološková, ornitologička:
„Na gazdovstve Dubový háj vďaka premysleným opatreniam majiteľov nachádza útočisko veľké množstvo živočíchov. Jazierko obývajú vodné bezstavovce, na stavbu hniezd využívajú okraje vodnej plochy aj lastovičky, ktoré tu majú možnosť hniezdiť vo vnútorných priestoroch farmy. Slamená strecha vytvorila veľký “hmyzí hotel”, počas návštevy sme mali možnosť vidieť obrovské množstvo samotárskych včiel a osičiek, ktoré ho radi využívajú.“

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.