Skip to content Skip to footer

Medzi ocenenými farmami v 1. ročníku Farma živá nemôžeme vynechať ani Farmu po čerešnou. Sústredí sa na výrobu znamenitých výrobkov z ovčieho mlieka.

Farma pod čerešňou je sympatická farma hospodáriaca v príjemnom prostredí Krupinskej planiny. Ide o rodinnú farmu so slovensko – francúzskym pôvodom, pričom francúzska vetva farmárčenia je datovaná už od roku 1667. Priestor farmy nesie v sebe vôňu obidvoch kultúr i hlboké pochopenie významu poľnohospodárstva pre krajinu Karpát vyjadreným vo vete: „Biodiverzita krajiny je závislá od farmárov, keď platím za syr platím aj za kvalitnú, krásnu, kvitnúcu lúku. Fakt, že malí farmári nie sú podporovaní má za následok to, že nemajú čas starať sa o krajinu.“

Pán Emillien Besson hospodári so svojou manželkou na cca 20 ha, ktoré využívajú prevažne na pasenie oviec a výrobu sena. Na farme chovajú francúzske plemeno Lacaune. Na pasienkoch sú ovce ponechávané aj v noci a delia ich do dvoch stád: dojné a mladé (narodené v tomto roku). Seno si dorábajú sami s výnimkou balíkovania. Na 1 ha pestujú siate krmoviny. Pozemky farmy sú v kopcovitom teréne a na farme sa hospodári veľmi šetrným spôsobom. Na ornej pôde využívajú aj bezorbové hospodárenie, mulčovanie a zelené hnojenie. Na farme majú aj viacero stromov – vzrastlých solitérov orechov, čerešní a jabloní. Zámerom majiteľov je aj ďalšia výsadba.

Postupne sa pokúšajú znížiť odčervovanie zvierat na nevyhnutné minimum. To je jeden z dôvodov, prečo zavádzajú rotačnú (holistickú) pastvu, čo znamená, že keď je malá plocha v krátkom čase vypasená, ovce sa posúvajú na nové miesto. Na ich pastvu sa následne dostanú kone. Potom je pasienok ponechaný na regeneráciu. Vlnu z oviec predávajú na spracovanie do Senohradu. Selektívnou aplikáciou menej toxických antiparazitík a znižovaním ich dávok tak pomáhajú k zachovaniu miestnej biodiverzity.

Mladé bahnice a barany putujú do záhrad na vypásanie. Na stádo dohliada vycvičená border kolia. Vzťah gazdu, psa a oviec má zadefinované role, kde je pre ovce pes „ten zlý“ a gazda „ten dobrý“.

Farma uplatňuje uvedomelý prístup k spracovaniu produkcie nielen z chovu, ale aj zo záhrady. Zdravá produkcia zeleniny s rôznych foriem hriadok (vyvýšené záhony, pôdne záhony) je doplnená o organické hnojenie z podstielky chovu oviec a hydiny. Na pozemku sa snažia zachytiť každú kvapku vody, preto sa tu nachádzajú aj 3 vodné plochy napájané zo striech budov.

Francúzky naturel sa tu prejavuje výrobou zrejúcich syrov. Syry sú vyrábané vo vlastnej syrárni a zrejú 2,5 mesiacov v suchých boxoch. Predávané sú z dvora spolu s jogurtom, mliekom a mladými barancami určenými do záhrad. Je potrebné uviesť, že ide o naozaj veľmi kvalitné mliečne výrobky s vysokou pridanou hodnotou.

Farma pod Čerešňou je výmerou malá, ale prostredím a prístupom k chovu zvierat a pestovaniu zeleniny veľmi zaujímavá farma, ktorej majitelia sú jedineční najmä z pohľadu húževnatosti a odhodlania ísť vlastnou cestou. Napriek hendikepu majiteľa je pozoruhodné sledovať odhodlanie viesť farmu a okrem vlastnej spotreby aj schopnosť rozšírenej produkcie výrobkov z ovčieho mlieka. Hľadanie vlastnej cesty k výnimočnosti produkcie, rovnako ako kreatívne riešenia treba naozaj oceniť.

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.