Skip to content Skip to footer

Pred desiatimi rokmi založil Ľudo Vašš s priateľmi v Bošáci remeselnú ovocnú škôlku vo výmere 20 árov, bez komerčného zámeru s jedinou víziou: zachovať genofond starých a lokálnych odrôd Bielych Karpát. V roku 2017 sa rozšírili aj do Moravského Lieskového, kde premenili 5 hektárov konvenčne obrábanej pôdy na genofondový ovocný sad s významným ohľadom na podporu biodiverzity a regeneratívne obhospodarovanie pôdy. V súčasnosti už hospodária na 12 hektároch a v najbližšom roku počítajú s rozšírením o ďalších 8.

Pestujú pestrú zmes starých krajových ovocných odrôd a zachovávajú kultúrne dedičstvo a rozmanitosť chutí pre ďalšie generácie. Ako sami hovoria: „Do práce vkladáme svoje niekoľkoročné odborné znalosti a skúsenosti so snahou čo najlepšieho výsledku. Aby nami vysadené stromy rástli a dlhodobo prosperovali, aby kvitnúce ovocné koruny opäť zapĺňali panorámu, aby ošetrené staré ovocné klenoty ešte dlho okrášľovali krajinu svojou prítomnosťou a aby sa pôvodná pestrosť chutí ovocných odrôd dostala na stoly jej obyvateľov.“

My a bielokarpatská krajina môžeme na to povedať len jedno – ďakujeme!

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.