Skip to content Skip to footer

Rodinná farma Abelovcov sa nachádza v Lozorne, v malebnom prostredí malokarpatských lesov. Súčasťou farmy je dedinka remesiel a umenia, ktorá slúži pre návštevu verejnosti a podujatia ako stredoveké dni alebo kurzy košikárstva či hrnčiarstva. Čo treba oceniť je, že väčšinu stavieb dedinky remesiel si rodina Abelovcov vybudovala svojpomocne. Vo voľnom výbehu chovajú viacero druhov zvierat ako kone, kravy, kozy, ovce, prasatá, sliepky či husi. Zeleninu pestujú na princípoch permakultúry a na pozemku majú vybudovaných viacero mokradí a štruktúr podporujúcich biodiverzitu. Radi by sme u Abelovcov vyzdvihli dôraz kladený na genius loci a zachovávanie kultúrneho dedičstva tradičných remesiel.

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.