Skip to content Skip to footer

Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty

Adresa

Moravské Lieskové 737

GPS

48.8115985327, 17.7952808262

Telefón


Ovocnú a okrasnú škôlka Biele Karpaty sme zaradili do programu Krajina živá
Pred desiatimi rokmi založil Ľudo Vašš s priateľmi v Bošáci remeselnú ovocnú škôlku vo výmere 20 árov, bez komerčného zámeru s jedinou víziou: zachovať genofond starých a lokálnych odrôd Bielych Karpát. V roku 2017 sa rozšírili aj do Moravského Lieskového, kde premenili 5 hektárov konvenčne obrábanej pôdy na genofondový ovocný sad s významným ohľadom na podporu biodiverzity a regeneratívne obhospodarovanie pôdy. V súčasnosti už hospodária na 12 hektároch a v najbližšom roku počítajú s rozšírením o ďalších 8.Pestujú pestrú zmes starých krajových ovocných odrôd a zachovávajú kultúrne dedičstvo a rozmanitosť chutí pre ďalšie generácie. Ako sami hovoria: „Do práce vkladáme svoje niekoľkoročné odborné znalosti a skúsenosti so snahou čo najlepšieho výsledku. Aby nami vysadené stromy rástli a dlhodobo prosperovali, aby kvitnúce ovocné koruny opäť zapĺňali panorámu, aby ošetrené staré ovocné klenoty ešte dlho okrášľovali krajinu svojou prítomnosťou a aby sa pôvodná pestrosť chutí ovocných odrôd dostala na stoly jej obyvateľov.“ My a bielokarpatská krajina môžeme na to povedať len jedno – ďakujeme!

Vyjadrenie členov odbornej komisie programu Krajina živá po návšteve farmy:

Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc., hydrobiologička:
„Farma Ovocná a okrasná škôlka sa pýši množstvom ekologicky pestovaných pôvodných a starých odrôd stromov, ktoré vyzerajú zdravo a lákavo pre záhradkárov.“

Ing. Jaroslav Jankoviča CSc., agrolesník:
„Zakladatelia tejto ovocnej škôlky boli na Slovensku priekopníkmi v oblasti mapovania a najmä reálnej záchrany starých a lokálnych odrôd ovocných drevín v oblasti Bielych Karpát. Vysoko hodnotím, že vytýčili trend, ktorý je dnes nasledovaný aj v ďalších oblastiach Slovenska.“

Mgr. Adriana Hološková, ornitologička:
„Ovocná škôlka v Moravskom Lieskovom ukážkovo pracuje s biologickou ochranou pred voškami, na ktorú cielene využíva ich prirodzených predátorov – ucholakov.“

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.