Skip to content Skip to footer

Pôda ako zdroj života

Pôda dáva základ životu na Zemi. Táto úzka, len niekoľko milimetrov hrubá vrstva našej Zeme dokázala vytvoriť podmienky pre všetko rastlinstvo a živočíšstvo, podmienky pre pestovanie plodín a pasenie hospodárskych zvierat. Až dve tretiny všetkých živočíšnych druhov žije pod našimi nohami a len v jednej hrsti pôdy žije viac organizmov ako je ľudí na Zemi. 


Zviditeľňujeme príklady hospodárenia s pozitívnym dopadom na krajinu

Uvedomujeme si, že pestrosť a zdravie našej krajiny leží do značnej miery v rukách poľnohospodárov. Sme si tiež plne vedomí toho, že svojou činnosťou zabezpečujú jednu z našich najzákladnejších potrieb – vďaka nim máme potraviny. Ak sa o krajinu starajú citlivo, prispievajú aj k priaznivému stavu zásob pitnej vody.
Prírode blízkemu hospodáreniu a jeho benefitom pre krajinu, sa podľa nás dostáva málo pozornosti. Okrem toho – mnohí poctiví farmári narážajú na množstvo systémových a byrokratických prekážok, ktoré v mnohých prípadoch obmedzujú ich poľnohospodársku činnosť. Našim cieľom je prispieť k zmene tejto situácie a zviditeľniť farmy, ktoré vnímajú priaznivý stav krajiny ako jednu z kľúčových priorít.


Aký je stav?

Kvôli nesprávnemu zaobchádzaniu celosvetovo každoročne prichádzame až o 24 miliárd ton úrodnej pôdy. Tažká mechanizácia, veľké pôdne bloky, plošné odvodňovanie krajiny,  priemyselné hnojivá, toxické pesticídy, neprítomnosť remízok a vetrolamov, zarastanie alebo zlé zaobchádzanie s trvalými trávnymi porastmi – to všetko má na stav pôdy a biodiverzitu veľmi nepriaznivý dopad. V súčasnosti však už existujú omnoho citlivejšie prístupy. A nakoľko nám na pôde záleží, radi by sme vám takéto opatrenia a ľudí, ktorí ich realizujú, ukázali. 

Vyhľadajte hospodára, ktorému na krajine záleží

Novinky

Farmársky manuál

Všetkým farmárom, ktorí hospodária v súlade s prírodou, by sme radi dali do pozornosti manuál k novým pravidlám Spoločnej poľnohospodárskej...

Čítať ďalej...

BROZ © 2023. Všetky práva vyhradené.