Skip to content Skip to footer


Zviditeľňujeme príklady hospodárenia s pozitívnym dopadom na krajinu

Uvedomujeme si, že pestrosť a zdravie našej krajiny leží do značnej miery v rukách poľnohospodárov. Sme si tiež plne vedomí toho, že svojou činnosťou zabezpečujú jednu z našich najzákladnejších potrieb, produkciu potravín. Prírode blízkemu hospodáreniu a jeho benefitom pre krajinu a ľudí, sa však dostáva málo pozornosti. Okrem toho, poctiví farmári často narážajú na množstvo systémových a byrokratických prekážok, ktoré obmedzujú ich poľnohospodársku činnosť. 
Našim cieľom je preto prispieť k zmene tejto situácie a zviditeľniť farmy, ktoré vnímajú priaznivý stav krajiny ako jednu z kľúčových priorít.


Mapa hospodárov Krajiny živej

Novinky

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.