Skip to content Skip to footer

Rodinná EkoFarma No.5

Adresa

Železničiarska, 924 01 Galanta

GPS

48.193254581, 17.7110870839

Telefón


Rodinnú EkoFarmu No.5 sme zaradili do programu Krajina živá

Rodinná farma sa nachádza priamo v Galante a vznikla pred štyrmi rokmi na území bývalého vinohradu, ktorý sa posledných 30 rokov predtým nevyužíval. Po čiastočnom odstránení náletových drevín začali Vinceovci na bývalom vinohrade pestovať viaceré druhy zeleniny, využívajúc znalosti organického poľnohospodárstva. Na princípoch agrolesníctva tu budujú zmiešaný ovocný sad. Okrem toho poskytujú priestor lokálnemu včelárovi a prevádzkujú komunitnú záhradu pre obyvateľov mesta. Výnimočnosťou farmy je, že si dokážu organické hnojivá a prípravky vyrobiť svojpomocne a pokrok v regenerácii pôdy merajú pomocou chromatografie pôdy na horizontálny papier. Jedná sa o kvalitatívnu analýzu prítomnosti mikrobioty a kvality vzťahov v pôde. Ťažko vedecký prístup, až sme zírali.

Vyjadrenie členov odbornej komisie programu Krajina živá po návšteve farmy:

Mgr. Dobromil Galvánek, PhD., botanik:
„Okoliu Galanty dominuje kukurica, repka, či obilniny. Táto malá farma je akoby ich protipólom. Oproti jednoliatym a monotónnym lánom stojí malý kúsok rozmanitosti a zdanlivého neporiadku. Sad, pod ním lúka, zeleninové záhony vytvárajú veľmi pestré prostredie pre rôzne organizmy.“

Ing. Jaroslav Jankoviča CSc., agrolesník:
„Farmu začali jej majitelia vytvárať na nevyužívanej a drevinami zarastenej poľnohospodárskej pôde, kde boli pred tým vinice. Plochy sú postupne kultivované s tým, že časť stromov na nich zostáva a vytvára sa tak agrolesnícky systém hospodárenia. Takýto prístup k opätovnému využívaniu už opustených a drevinami zarastených poľnohospodárskych plôch je v súčasnom období zmeny klímy považovaný za optimálny a celosvetovo preferovaný.“

Mgr. Adriana Hološková, ornitologička:
„EkoFarma No.5 je vďaka ponechaniu starých dutinových stromov a vyveseným búdkam výborným priestorom pre vtáky, okrem hniezdnych možností tu vďaka organickému hospodáreniu a mozaikovému koseniu nachádzajú aj dostatok potravy.“

odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=v876iNx_0Bo

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.