Skip to content Skip to footer

Statok Dubina

Adresa

920 52 Dolné Zelenice

GPS

48.381333, 17.749417

Telefón


Statok Dubina sme zaradili do programu Krajina živá
 

Statok Dubina sa nachádza na rovinatom území medzi obcami Horné a Dolné Zelenice. Statok sa rozprestiera sa na ôsmich hektároch ornej pôdy, ktorá bola po dobu 60 rokov využívaná intenzívnym poľnohospodárstvom. Od roku 2012 farmár Stanislav revitalizuje pôdu prostredníctvom zatrávnenia, zeleného hnojenia a pomocou pastvy stáda koní.

V Dubine sa podľa slov farmára pokúšajú o spojenie prírodného, permakultúrneho a bio-dynamického dizajnu s využitím zdravého sedliackeho rozumu. „Mnoho ľudí chce pre rodový statok krásny pozemok pri lese, ale taký pozemok ľudí “nepotrebuje”. Stará sa oň príroda. Práve vysilené a zničené pôdy si zaslúžia najviac láskavé a šetrné zaobchádzanie, ktoré pôde vrátia jej pôvodný život.“ hovorí farmár. Na Statku Dubina sa nachádza vysadený jedlý les, ktorý plní mnoho funkcií. Eliminuje vietor (v podobe vetrolamu), eliminuje pôdnu eróziu, zatieňuje pôdu a v neposlednom rade poskytuje chutné plody pre obživu. Zelenina je na statku pestovaná bezorebným systémom s využitím konského hnoja a slamy. Hlavným cieľom farmára je vytvorenie samozásobiteľského, potravinovo a energeticky sebestačného rodového statku.

Vyjadrenie členov odbornej komisie programu Krajina živá po návšteve farmy:

Mgr. Dobromil Galvánek, PhD.:
„Pastva koní, obnova lúk či vytváranie malých mokradí oživili intenzívne využívanú krajinu v nive Váhu pri Hlohovci.“

Ing. Jaroslav Jankovič CSc., agrolesník:
„Statok Dubina vznikol na poli, ktoré bolo dlhodobo obhospodarované intenzívnym konvenčných poľnohospodárskym spôsobom. Väčšina plochy bola zatrávnená a dnes sa využíva na pasenie koní. Na ploche bolo vysadených aj viacero drevín a to ako lesných, tak aj ovocných, čo možno už označiť aj za agrolesnícke praktiky. Za 9 rokov zmeneného hospodárenia už možno pozorovať evidentnú zmenu v obnovení pôdnych organizmov a zvýšenom podiele organickej hmoty v pôde.“

odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=6R2YE3UC5I0

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.