Skip to content Skip to footer

Krajina živá

Zviditeľňujeme príklady fariem s pozitívnym dopadom na krajinu

Čo je naším cieľom?

Spotrebitelia: Prostredníctvom portálu Krajina živá chceme širokej verejnosti prezentovať prírode blízke spôsoby hospodárenia a tým zvýšiť záujem spotrebiteľov o lokálne potraviny vyprodukované s ohľadom na životné prostredie. Za týmto účelom sme vytvorili mapu zodpovedných hospodárov, ktorú neustále rozširujeme o nové podniky. Tie najlepšie príklady dobrej praxe navyše zviditeľňujeme prostredníctvom ocenenia Farma živá.  

Farmári: V programe Krajina živá cielime aj na samotných farmárov, ktorým okrem produkcie potravín záleží aj na stave krajiny, ktorú obhospodarujú. Našim zámerom je vytvoriť zoskupenie spájajúce farmárov, ochranárov, prírodovedcov a ďalších zainteresovaných skupín. Krajina živá teda slúži aj ako platforma na vzájomné vzdelávanie a zdieľanie skúseností, ale aj riešenie praktických či byrokratických problémov. 

Prečo to robíme?

Vy, poľnohospodári po stáročia formujete ráz našej krajiny. Jej odolnosť a rozmanitosť leží vo vašich rukách. Sú medzi vami takí, pre ktorých nie je jedinou prioritou produkcia, ale rovnako dôležitý je pre vás aj stav krajiny, o ktorú sa staráte. Napriek prekážkam z vlastnej iniciatívy obnovujete pastvu na pustnúcich lúkach, sadíte vetrolamy, aleje, zachovávate remízky, zadržiavate vodu v krajine, citlivo narábate s pôdou a vašim zámerom je produkovať kvalitné lokálne potraviny. 

Sme presvedčení, že práve o takomto hospodárení treba viac hovoriť, vytvárať priestor na zdieľanie skúseností a aktívne podporovať farmárov, ktorí sa o krajinu a biodiverzitu s láskou starajú.
Ste prírode blízky poľnohospodár? Dajte nám o sebe vedieť!

Na to, aby sme sa o vašej farme dozvedeli, sme pre vás pripravili jednoduchú prihlášku, ktorú nájdete nižšie. Ak sa vaša práca bude zhodovať s našou víziou prírode blízkeho hospodárenia, vytvoríme vám profil na našom portáli. 

Pre farmárov, ktorí by okrem základného profilu farmy chceli aj dlhodobú prezentáciu a zviditeľnenie konkrétnych prínosov pre krajinu, sme pripravili ocenenie s názvom Farma živá. Prostredníctvom neho každoročne vyzdvihujeme niekoľko fariem so špeciálnym prínosom pre krajinu. Profily doposiaľ ocenených fariem nájdete v menu v sekcii Farma živá – Ocenené farmy.

Pre prihlásenie do Farmy živej prosím vyplňte rovnakú prihlášku s tým rozdielom, že na konci zaškrtnete políčko so súhlasom s návštevou odbornej komisie na vašej farme. Bohužiaľ, nakoľko sú naše kapacity limitované, návštevy zrealizujeme každý rok iba na niekoľkých vybraných farmách. 

Chcete sa zapojiť iba do nášho vzdelávania a ďalších aktivít?

Ak s prírode blízkym hospodárením iba začínate, prípadne nemáte záujem o vytvorenie profilu ale chceli by ste byť súčasťou vzdelávacích aktivít Krajiny živej, napíšete nám na info@krajinaziva.sk. V našom vzdelávaní radi privítame okrem poľnohospodárov aj študentov a zamestnancov v oblastiach poľnohospodárstva, ekológie, environmentalistiky či ochrany prírody, ale aj záujemcov a nadšencov o prírode blízke hospodárenie z iných odborov.

Tím Krajiny živej

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.