Skip to content Skip to footer

V sobotu 27. mája sme zorganizovali prvý seminár pre farmárov, zameraný na šetrné odčervovanie. Udržanie zdravého stáda bez parazitov je totiž prioritou každého hospodára. Vhodnou kombináciou menej škodlivých antiparazitík to však ide aj bez toho, aby sme negatívnym spôsobom ovplyvňovali biodiverzitu. Najčastejšie používané látky, napríklad ivermektín, totiž okrem parazitov zabíja aj množstvo užitočných organizmov. Napríklad koprofágny hmyz, ktorý sa živí trusom a je teda dôležitou súčasťou správneho fungovania pasienkov. Viac o význame koprofágov a o tom, ako možno predchádzať stratám na biodiverzite bez ohrozenia vašich zvierat, sa dozviete v záznamoch zo seminára. Na tejto stránke navyše nájdete aj návod ako na to, vypracovaný na základe odporúčaní britskej entomologičky a farmárky Dr. Sarah Beynon.

Seminár Ochrana biodiverzity a antiparazitiká finančne podporila VÚB banka.

Úvod – Karolína Gelatičová (BROZ, SAV) a Jakub Cíbik (BROZ, ESSENCE Slovakia):

Prednáška č. 1 – Tomáš Olšovský (ŠOP SR, SAV):

Prednáška č. 2 – Ľuboš Molitoris (Biofarma Dubový háj):

Diskusia- Ľuboš Molitoris (Biofarma Dubový háj), Lýdia Jendreková (BROZ, Ekofarma Ostrov), Tomáš Olšovský (ŠOP SR, SAV):

Návod na šetrnú ochranu hospodárskych zvierat pred parazitmi:

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.