Skip to content Skip to footer

Slovenskí farmári sa môžu v rámci nových pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky zapojiť do dobrovoľnej ekoschémy. Jednou z jej podmienok je rozčlenenie veľkých lánov biopásmi. Vyhláškou stanovené pravidlá dávajú farmárom veľkú voľnosť pri výbere zmesí aj starostlivosti. Pre farmárov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre správne zloženie biopásov a ich manažment, no myslia to s ochranou biodiverzity vážne, pripravili členovia ESSENCE Slovakia odbornú metodiku. Tá je kompatibilná s legislatívou a zohľadňuje botanické, entomologické, ornitologické, ale aj ekonomické kritériá. Metodika je voľne dostupná v PDF a je možné stiahnuť si ju na webovej stránke ESSENCE Slovakia.

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.