Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnil na svojich stránkach prezentácie z Informačných dní ku schválenému Strategickému plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027. Farmári si ich môžu voľne stiahnuť na https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2939

BROZ © 2023. Všetky práva vyhradené.