Skip to content Skip to footer

Nedávno sme s odborníkmi na rôzne oblasti navštívili
viacero fariem, aby sme si pozreli ako hospodária v
súlade s prírodou a biodiverzitou. Radi by sme vám ich
postupne predstavili: 

Vegget microfarm je malá rodinná farma, ktorá si v
bratislavských Vajnoroch prenajala políčko od miestneho
družstva. Do prenájmu dostali bežnú ornú pôdu o výmere
1,3 hektára, na ktorej od mája 2021 vytvárajú
regeneratívnu organickú farmu. Pestujú tu naozaj pestrú
paletu zeleniny, byliniek a kvetov. Dbajú na dobrú
kondíciu pôdy a bohatý život v nej. Zvyknú tiež hovoriť,
že nepestujú zeleninu, ale pestujú pôdu. 
 


Farma funguje na tzv. predplatnom lokálnej zeleniny. Ide
model známy ako CSA (community supported agriculture),
ktorý pomáha mnohým farmám v rámci celého sveta udržať
svoju životaschopnosť aj v náročnejších obdobiach. Ide o
dohodu medzi pestovateľom a sezónnym odberateľom, pričom
farma odberateľovi každý týždeň zabezpečí debničku
čerstvej úrody. Okrem toho farma Vegget microfarm ponúka svojim
odberateľom ak návod o tom, na čo môžu obsah sezónnej
debničky využiť a aj recepty na ďalšie spracovanie a
skladovanie. Takto svoju energiu nemusia počas sezóny
investovať na plánovanie predaja a ostane im priestor na
organizáciu vzdelávacích aktivít. Môžeme preto povedať,
že veľkým prínosom farmy Vegget microfarm je to, že
okrem pestovania organickej lokálnej zeleniny, sa
podieľajú aj na preúčaní konzumného správania
spotrebiteľov a vzdelávaní k väčšej udržateľnosti. Za
nás výborne!

Podporili nás:


BROZ © 2024. Všetky práva vyhradené.