Skip to content Skip to footer

Zviditeľňujeme príklady fariem s pozitívnym dopadom na krajinu

Program Krajina živá

Nultý ročník návštev Krajina živá sme minulý rok úspešne absolvovali, zlepšili, čo sa dá a teraz už do toho ideme skočiť naplno. Čaká nás prvý ročník a s tým súvisí niekoľko noviniek. V prvom rade sme sa rozhodli návštevy fariem a s tým spojené ich zaradenie medzi príklady dobrej praxe premenovať na Farma živá. Ďalšou zmenou je, že diskusno-vzdelávací program Krajina živá otvárame pre všetkých farmárov, ktorí budú mať záujem o účasť, aby sme tak vytvorili inšpiratívny priestor pre vzájomné vymieňanie skúseností a posúvanie sa vpred k lepšej ochrane krajiny a biodiverzity. 

Prečo to robíme?
Vy, poľnohospodári po stáročia formujete ráz našej krajiny. Jej odolnosť a rozmanitosť leží vo vašich rukách. Sú medzi vami takí, pre ktorých nie je jedinou prioritou produkcia, ale rovnako dôležitý je pre vás aj stav krajiny, o ktorú sa staráte. A napriek prekážkam z vlastnej iniciatívy sadíte vetrolamy, aleje, zachovávate remízky, zadržiavate vodu v krajine, citlivo narábate s pôdou a je vašim zámerom produkovať kvalitné lokálne potraviny.
Sme presvedčení, že práve o takomto hospodárení treba viac hovoriť, vytvárať priestor na zdieľanie skúseností a aktívne podporovať farmárov, ktorí sa o krajinu a biodiverzitu s láskou starajú.

Čo je naším cieľom?
Prostredníctvom web stránky Krajina živá chceme širokej verejnosti prezentovať spôsoby hospodárenia s citlivým prístupom ku krajine a tým zvýšiť záujem spotrebiteľov o lokálne potraviny vyprodukované s ohľadom na životné prostredie.
K tomu však potrebujeme, aby ste nám o sebe dali vedieť!

Ako?
Drobnou zmenou pre tento rok je, že identifikovať a oslovovať farmy budeme priamo my. Naďalej sa však môžete zároveň aj prihlásiť prostredníctvom jednoduchej prihlášky, ktorú nájdete nižšie. Aj na základe prihlášok potom vyberieme farmy, ktoré následne navštívime.
 

Farma živá
Pre tých z vás, ktorí by okrem základného profilu farmy chceli, aby boli na našej webstránke a sociálnych sieťach dlhodobo prezentované aj konkrétne prínosy vašej farmy pre krajinu, sme pripravili „ocenenie“ s názvom Farma živá. K tvorbe Farmy živej sme prizvali poľnohospodárov, odborníkov a ochranárov a spoločne sme vypracovali niekoľko kritérií. Na základe týchto kritérií vyzdvihneme farmy so špeciálnym prínosom pre krajinu!

Pre prihlásenie do Farmy živej prosím vyplňte rovnakú prihlášku s tým rozdielom, že zaškrtnite políčko so súhlasom s návštevou odborníkov na vašej farme. Bohužiaľ naše kapacity na návštevy sú limitované, preto ich zrealizujeme iba na niekoľkých vybraných farmách. Skúsenosti hospodárov zaradených do programu Krajina živá budeme neskôr zdieľať na webstránke Krajina živá, ako aj na sociálnych médiách, aby sme sa mohli vzájomne posúvať a inšpirovať.
Prihláste sa do Farmy živej
Na to, aby sme sa o vašej farme dozvedeli viac, sme pre vás pripravili jednoduchú prihlášku, ktorú nájdete nižšie. Prostredníctvom prihlášky vyberieme farmy, ktoré následne navštívime.

Novinky

Farmársky manuál

Všetkým farmárom, ktorí hospodária v súlade s prírodou, by sme radi dali do pozornosti manuál k novým pravidlám Spoločnej poľnohospodárskej politiky na...

Čítať ďalej...

BROZ © 2023. Všetky práva vyhradené.