Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poľnohospodárske družstvo Krakovany - Stráže

Adresa

Školská 401/8, 92202 Krakovany

GPS

48.6110229064, 17.7561608135

Telefón


Družstvo Krakovany – Stráže vo výmere 640ha pod vedením pána predsedu Roberta Doháľa je slovenským priekopníkom regeneratívneho poľnohospodárstva. Znamená to konkrétne to, že od roku 2010 postupne prestali pôdu orať a nepožívajú syntetické hnojivá, insekticídy, fungicídy a skúšajú to bez glyphosátov. Ako sám pán Dohál uvádza: “Ten základný rozdiel od tzv. ekologického poľnohospodárstva je v tom, že v regeneratívnom hospodárení sa pôda ničím (tzv. závesným náradím) nerozrušuje a pôda je tak po celý rok pod rastlinným krytom. Nepretržite tak pod povrchom prebiehajú procesy, ktoré sa vyvíjali stovky milióny rokov a ktorým vďačíme za vznik pôdy a v konečnom dôsledku aj za vznik väčšiny živých organizmov na Zemi.” Na družstve takto regeneratívne pestujú pšenicu durum, špaldu, pohánku, kukuricu, sóju, hrach, mak, slnečnica a repku.

BROZ © 2023. Všetky práva vyhradené.